Käyttöehdot & Evästeet

Käyttöehdot ja Evästeet

LainaaJokaiselle.fi on maksuton palvelu, joka auttaa kulutusluoton ja rahoituksen haussa.

Toimimme yhteistyössä Oy Salus Group Ab:n kanssa ja markkinoimme heidän luvanvaraista lainanvälityspalvelua.

Palvelumme avulla kilpailutat lainahakemuksesi useilla eri pankeilla ja rahoitusyhtiöillä.

Avullamme sinun ei tarvitse itse etsiä itsellesi kaikkia vaihtoehtoja jokaiselta tarjoajalta erikseen.

LainaaJokaiselle.fi ei ole lainanvälittäjä vaan markkinoi luottolaitosten tuotteita Salus Group Oy:n luvalla.


1  Yleistä

Nämä käyttöehdot (“Ehdot”) ohjaavat WebCube Oy:n (“WebCube Oy” tai “Me”) ylläpitämää kuluttajien lainahakemusliidien välityspalvelua sekä LainaaJokaiselle.fi verkkosivua (sekä verkkosivu että itse palvelu LainaaJokaiselle.fi).

Vierailemalla sivustolla ja käyttämällä palvelua LainaaJokaiselle.fi sinä (”sinä” tai “käyttäjä” tai “lainanhakija”) hyväksyt nämä käyttöehdot.

WebCube Oy on itsenäinen kuluttajien lainahakemusliidien välityspalvelu, eikä sitä ole valtuutettu edustamaan tai hyväksymään lainasopimuksia luotonantajien puolesta.

Huomioi, että WebCube Oy voi toimia ainoastaan välikätenä sinun, lainanvälittäjän (Oy Salus Group Ab) ja luotonantajan välillä, eikä se itse myönnä lainaa, tai tee päätöksiä lainoihin tai lainahakemusten hyväksymiseen liittyen.

WebCube Oy ei välitä lainatuotteita, vaan se toimittaa lainahakemusliidejä yhteistyökumppaneilleen.

Huomaa, että nämä käyttöehdot koskevat vain LainaaJokaiselle.fi sivustoa, eivätkä niitä luotonantajia, jotka myöntävät lainaa.

 

2  LainaaJokaiselle.fi:n käyttö

Käyttämällä LainaaJokaiselle.fi:n palveluja lainanhaussa, annat WebCube Oy:lle luvan pyytää sinun puolestasi yhtä tai useampaa lainatarjousta pankeilta ja luotonantajilta, jotka tekevät yhteistyötä Oy Salus Group Ab:n kanssa.

Kaikki luotonantajat ovat valtuutettuja ja valvottuja Suomen Finanssivalvonnan tai Aluehallintoviraston toimesta.

Katso sivustot www.avi.fi ja www.finanssivalvonta.fi saadaksesi lisää tietoa.

Käyttääksesi LainaaJokaiselle.fi:n palveluja sinun tulee olla vähintään 18 vuotta vanha.

LainaaJokaiselle.fi:n käyttäminen on täysin maksutonta lainanhakijoille.

Lainanhakijan on pidettävä huoli, että hänen käyttäjänimensä, salasanansa ja muu annettu tieto LainaaJokaiselle.fi:n sivuille rekisteröinnin yhteydessä pidetään salassa ja säilötään turvallisesti ja ilman että kolmasosapuoli pääsee niihin käsiksi.

Jos herää epäilys, että luvaton henkilö on päässyt käsiksi käyttäjänimeen ja/tai salasanaan, lainanhakijan on heti informoitava WebCube Oy:tä ja vaihdettava käyttäjänimensä ja/tai salasanansa.

Lainanhakija on vastuussa kaikesta toiminnasta LainaaJokaiselle.fi:n sivulla hänen käyttäjätunnuksensa alaisuudessa, sekä hänen käyttäjänimestään ja/tai salasanasta, joka hänelle on annettu.

 

3  Lainahakemukset

Lainanhakijan on pidettävä huoli siitä, että kaikki tiedot, jotka hän antaa WebCube Oy:n lainahakemuksessa, ovat oikein ja pitävät paikkansa.

Lainanhakijan vastuulla on informoida meitä kaikista muutoksista, joita hänen tietoihinsa mahdollisesti kohdistuu.

Lainanhakijan on ymmärrettävä, että hänen henkilökohtaiset tietonsa, kuten yhteystiedot, taloudelliset tiedot ja tiedot aikaisemmista lainoista ja luotoista voidaan kysyä kolmannen osapuolen rekisteristä, joka on saatavilla luotonantajille ja Oy Salus Group Ab:lle, jotta voidaan arvioida ja vahvistaa lainahakemukset, jotka palvelun kautta lähetetään.

Oy Salus Group Ab vastaanottaa ja vahvistaa sinun lainahakemuksesi ja välittää sen eteenpäin yhdelle tai usealle luotonantajalle, jolloin luotonantaja voi tarjota sinulle lainatarjousta. Annat suostumuksesi ja ymmärryksesi siitä, että luotonantajat käsittelevät hakemuksessa olevat tiedot, jotka olet meille antanut, jotta he voivat arvioida hakemuksesi.

Lainaehdot (mukaan lukien lainamäärä, korko, kulut ja lainanlyhennys) määrittelee yksinomaan luotonantaja.

Lainanhakija hyväksyy luotonantajan käyttöehdot samalla, kun hän hyväksyy lainatarjouksen luotonantajalta.

Lainasopimus tehdään yhdenmukaiseksi luotonantajan toiminnan mukaan.

WebCube Oy tai Oy Salus Group Ab ei ole osapuoli lainasopimuksissa, eikä näin pysty vaikuttamaan lainasopimusten sisältöön.

Käyttämällä LainaaJokaiselle.fi:n palveluja, annat suostumuksen meille ja Oy Salus Group Ab:lle saada tietoa lainahakemusta koskevista päätöksistä ja lainatarjouksista, jos lainasopimus solmitaan lainanhakijan ja luotonantajan välillä.

Lainanhakija hyväksyy, että luotonantajan päätös voidaan lähettää verkossa suoraan siihen sähköpostiin, jonka lainanhakija on lainahakemuksessaan antanut.

Huomaa, että sekä Oy Salus Group Ab että luotonantajat voivat oman harkintansa perusteella hylätä hakemuksesi.

Luotonantaja voi myös tarjota sinulle lainaa, joka eroaa siitä lainasta, jota olet lainahakemuksessa hakenut.

Kumpikaan Oy Salus Group Ab tai luotonantaja eivät voi taata sitä, että sinulle myönnetään laina.

Voit vapaasti hyväksyä tai hylätä lainatarjoukset, joita saat luotonantajilta.

Kun haet lainaa, muista vertailla ja arvioida nykyiset tulosi ja asumiskulut, jotta pystyt laskemaan itsellesi realistisen kuukausittaisen lainanlyhennyksen.

Asumiskulujen arvioimiseen voit käyttää ohjeita, jotka on julkaissut Kilpailu- ja kuluttajavirasto, osoitteessa: www.kkv.fi.

 

4  LainaaJokaiselle.fi:n toiminta & luvallisuus

Huomaa, että LainaaJokaiselle.fi:n toiminnassa voi esiintyä katkoksia, esimerkiksi tietokatkon, internetyhteyden katkeamisen tai kolmannen osapuolen palvelukatkojen seurauksena.

LainaaJokaiselle.fi:n palveluja ei ole luvallista käyttää laittomaan toimintaan.

WebCube Oy voi tarpeen vaatiessa estää lainanhakijan pääsyn LainaaJokaiselle.fi sivulle ilman erillistä ilmoitusta, jos WebCube Oy epäilee lainanhakijan käyttävän LainaaJokaiselle.fi:n palveluja käyttöehtojen vastaisesti.

 

5  Aineettomat oikeudet

Kaikki aineettomat oikeudet, jotka kuuluvat LainaaJokaiselle.fi:hin ja tähän liittyvät dokumentit ja näiden eri osat ja kopiot ovat kiistattomasti ainoastaan WebCube Oy:n ja tämän alihankkijoiden ja lisenssinhaltioiden omaisuutta.

Aineettomilla oikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeussuojaa ja tähän liittyviä oikeuksia (mukaan lukien tietokanta ja katalogioikeudet, ja valokuvien oikeudet), patentit, hyötyohjelmat, tavaramerkit, designoikeudet, tuotemerkit, tuotenimet, liikesalaisuudet, tieto-taito, sekä kaikki muut muodot rekisteröidyistä ja rekisteröimättömistä aineettomista oikeuksista.

Nämä käyttöehdot eivät anna sinulle (lainanhakija) aineettomia oikeuksia LainaaJokaiselle.fi:n omaisuuteen, ja kaikki oikeudet, joita tässä ei erikseen hakijalle myönnetä, ovat tiukasti WebCube Oy:n ja sen alihankkijoiden sekä lisenssinhaltioiden omaisuutta.

 

6  Vastuuvapaus

LainaaJokaiselle.fi:n palvelut ovat sinulle täysin ilmaisia.

WebCube Oy voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan lakkauttaa tai keskeyttää LainaaJokaiselle.fi:n toiminnan, tai se voi vapaasti muokata ja päivittää palvelua.

Emme ole vastuussa mahdollisista haitoista, jotka syntyvät tällaisten katkojen tai lakkautusten takia.

WebCube Oy toimii välikätenä sinun, lainanvälittäjän (Oy Salus Group Ab) ja luotonantajien välillä.

Me emme ole vastuussa mahdollisista haitoista tai vahingoista, jotka johtuvat luotonantajien toiminnasta ja päätöksistä, tai heidän myöntämistään lainoistaan.

 

7  Irtisanominen

Lainanhakija voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen lähettämällä tästä ilmoituksen WebCube Oy:n asiakaspalveluun (yhteystiedot alhaalla).

Selkeyden vuoksi kerrottakoon, että tämä osio koskee vain käyttöehtojen irtisanomista WebCube Oy:n ja lainanhakijan välillä.

Kaikki lainat tai lainasopimukset hakijan ja luotonantajan välillä voidaan irtisanoa vain niiden omien käyttöehtojen perusteella.

Ota ystävällisesti yhteyttä luotonantajaan ja tutustu heidän käyttöehtoihinsa, jos haluat perua lainasopimuksen.

Huomaa, että luotonantajan on lain mukaan annettava sinulle tietoa lainasopimuksen irtisanomisesta niin kuin myös tällaisen irtisanomisen seurauksista ja maksuista.

 

8  Muut ehdot

Muutokset

WebCube Oy on oikeutettu muuttamaan ja/tai korjaamaan näitä käyttöehtoja antamalla käyttäjille tästä ilmoituksen vähintään 30 päivää ennen joko WebCube Oy:n verkkosivun tai sähköpostin (jos saatavilla) kautta.

Palvelun käytön jatkaminen tämän ilmoituksen jälkeen nähdään käyttäjän myöntymisenä uusiin ehtoihin.

 

Toimeksianto

WebCube Oy on oikeutettu siirtämään kaikki tai osa sen käyttöoikeuksista tai velvoitteista osittain tai kokonaan ilman käyttäjien aikaisempaa suostumusta tytäryhtiölle tai seuraajalle, tai mahdolliselle liiketoiminnan ostajalle LainaaJokaiselle.fi liittyen.

Käyttäjä ei itse saa määrätä hänen käyttöoikeuksiaan tai velvollisuuksiaan.

 

Ylivoimaiset esteet

Kumpikaan osapuoli, me tai lainanhakija, ei ole vastuussa mahdollisista haitoista näihin käyttöehtoihin liittyen, jotka johtuvat syistä joihin kumpikaan osapuoli itse ei pysty vaikuttamaan, mukaan lukien muun muassa sodan, kansannousun, kapinan tai muun kansallisen tottelemattomuuden, karanteenin rajoitusten, ulkopuolisen organisaation työriidan, toimitusten viivästymisen tai epäonnistumisen, onnettomuuden, tulvan, maanjäristyksen, tulipalon, myrskyn, hallituksen toiminnan, tai lakisääteisten seikkojen vaikutukset.

 

Soveltuva laki ja erimielisyydet

Nämä käyttöehdot on laadittu noudattaen Suomen valtion lakeja.

Tarjoamme LainaaJokaiselle.fi:n palveluja vain vakituisesti Suomessa asuville henkilöille.

Erimielisyydet, jotka näistä käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa, tai lainanhakijan vakituisella asuinpaikkakunnalla.

Suomalaisena kuluttajana voit aina olla yhteydessä Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (lisää ohjeita sivuilta kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi) tai hyödyntää verkon erimielisyyksiä koskevia ratkaisuja, jotka on kehittänyt Euroopan komissio (ec.europa.eu/odr).

 

WebCube Oy

PL 13

63301 Alavus

www.webcube.fi

Asiakaspalvelu: info@webcube.fi

Toiminnan kenttä: Kuluttajien lainahakemusliidien välityspalvelu

Yrityksen Y-tunnus: 2658911-6


 

Tietoa evästeistä

Tietoa LainaaJokaiselle.fi-sivuston käyttämistä evästeistä

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa.

Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle.

Evästeet tässä sivustossa

Käytämme evästeitä tässä sivustossa moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics palvelua.

Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä.

Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea täältä: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Evästetiedot auttavat meitä parantamaan sivustomme toimivuutta ja käytettävyyttä.

Sivustomme sisältää Googlen evästeiden lisäksi myös sosiaalisten verkostojen, kuten Facebookin evästeitä.

Nämä evästeet keräävät tietoja esimerkiksi käyttäjien kiinnostuksen kohteista, joiden avulla voimme kohdentaa viestintäämme sisällöistämme kiinnostuneelle yleisölle.

Lisätietoja Facebookin evästekäytännöistä löydätte täältä: https://www.facebook.com/help/cookies/

 

Evästeiden käytön estäminen selaimessa

Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia.

Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi on osoitteessa http://aboutcookies.org/.

Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa.

Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

Sivustolla saatetaan käytttää evästeitä myös mainosten näyttämiseen.

Googlen eväste mahdollistaa kohdennettujen ja relevanttien mainosten näyttämisen sekä tällä sivustolla että muilla AdSense-järjestelmän piiriin kuuluvilla sivustoilla vieraileville käyttäjille.

Googlen evästeen voi poistaa käytöstä siirtymällä Googlen mainosten ja sisältöverkoston tietosuojakäytäntöön.

Jos haluat, voit poistaa evästeet käytöstä, ohjeet siihen löydät käyttämäsi selaimen ohjeista.